Link

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI ĐÀO TẠO CHI TIẾT CHO CÁN BỘ CNTT ĐỂ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI VNACCS/VCIS

(VNACCS.com) – Hôm qua, 10/10/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tiến hành đào tạo chi tiết về công tác CNTT chuẩn bị triển Hệ thống VNACCS/VISC cho các cán bộ công chức của Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin và các cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s