Link

ĐẠI LÝ HẢI QUAN HOẶC CÁC CÔNG TY CÓ NHIỀU VĂN PHÒNG XNK THÌ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ NHƯ THẾ NÀO?

(VNACCS.com) – Gần đây, nhiều anh chị hỏi về việc sử dụng Chữ ký số (CKS) trong việc khai báo hải quan điện tử đối với mô hình đại lý hải quan hoặc với các doanh nghiệp có nhiều văn phòng XNK cùng khai báo. VNACCS.com xin trích 1 số ý kiến trả lời để các bạn tham khảo như sau:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s