Link

http://www.vnaccs.com/2013/10/vnaccs.html

(VNACCS.com) – Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS. VNACCS.com xin đăng lại hướng dẫn từ website Hải quan Việt Nam để quý doanh nghiệp tiện theo dõi:  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s