Link

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHO THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

(VNACCS.com) – Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số khai Hải quan điện tử:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s