Tag Archives: vcis

Link

http://www.vnaccs.com/2013/10/vnaccs.html

(VNACCS.com) – Ngày 11/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS. VNACCS.com xin đăng lại hướng dẫn từ website Hải quan Việt Nam để quý doanh nghiệp tiện theo dõi:  

Link

ĐẠI LÝ HẢI QUAN HOẶC CÁC CÔNG TY CÓ NHIỀU VĂN PHÒNG XNK THÌ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ NHƯ THẾ NÀO?

(VNACCS.com) – Gần đây, nhiều anh chị hỏi về việc sử dụng Chữ ký số (CKS) trong việc khai báo hải quan điện tử đối với mô hình đại lý hải quan hoặc với các doanh nghiệp có nhiều văn phòng XNK cùng khai báo. VNACCS.com xin trích 1 số ý kiến trả lời để các bạn tham khảo như sau:

Link

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI ĐÀO TẠO CHI TIẾT CHO CÁN BỘ CNTT ĐỂ CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI VNACCS/VCIS

(VNACCS.com) – Hôm qua, 10/10/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tiến hành đào tạo chi tiết về công tác CNTT chuẩn bị triển Hệ thống VNACCS/VISC cho các cán bộ công chức của Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin và các cán bộ chuyên trách CNTT tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội.  

Link

CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHI TIẾT HỆ THỐNG VNACCS/VCIS CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

 (VNACCS.com)  –  Để chuẩn bị nguồn nhân lực tốt nhất phục vụ cho Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS sẽ được triển khai toàn diện trong tháng 4 năm 2014. Ngày 25/9/2013, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đào tạo chi tiết về Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức trong toàn Cục.

Link

Từ thủ tục hải quan điện tử đến VNACCS

(vnaccs.com) – Trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa Hải quan, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là hoạt động nổi bật được nhiều cơ quan, ban ngành và cộng đồng DN đánh giá cao. Thông qua thực hiện TTHQĐT, ngành Hải quan đã tiến một bước dài trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa để tạo thuận lợi cho DN theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Link

Tình hình thực hiện Dự án VNACCS/VCIS đến tháng 7/2013

Với quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản là đưa hệ thống VNACCS/VCIS vào vận hành chính thức từ tháng 4/2014 theo đúng kế hoạch đề ra, hai bên đã xác định năm 2013 là giai đoạn tăng tốc và nước rút trước khi về đích trong năm 2014. Do vậy, hầu hết các hạng mục quan trọng của dự án được triển khai trong giai đoạn này.